Jak wygląda podział majątku w praktyce?

podział majątku w praktyce

Spis treści

Podział majątku poróżnił już niejedną rodzinę, na przykład rodzeństwo ubiegające się o spadek po rodzicach.  O majątek często walczą też małżonkowie – zarówno ci w trakcie rozwodu, jak również ci, którzy już dawno rozwiedli się. Co warto wiedzieć na temat podziału majątku? Poniżej umieszczamy kilka przydatnych informacji.

Podział majątku po zmarłym

W przypadku podziału spadku po zmarłej osobie możliwe są dwie możliwości, podział zgodny z testamentem pozostawionym przez zmarłego – tutaj często pojawia się problem zachowku  lub, jeśli zmarły nie sporządził testamentu, ustawowy podział spadku.

W sytuacji, gdy zmarła osoba nie sporządziła testamentu, podział majątku odbywa się zgodnie z zasadami kodeksu prawa cywilnego. Co istotne, ustawowy podział spadku przewiduje jednakowe traktowanie spadkobierców, bez możliwości wyróżnienia któregoś z nich. W podziale spadku nie mogą też uczestniczyć osoby spoza rodziny.

Zachowek

Warto tutaj wspomnieć o instytucji zachowku. Zachowku może domagać się osoba, która została pominięta w testamencie, a której w przypadku ustawowego działu spadku przypadłaby jego część. Zachowek stanowi ułamek wartości dóbr, które w trakcie ustawowego podziału spadku przypadłoby danej osobie. Co istotne, osoba pominięta w testamencie może domagać się tylko określonej kwoty pieniężnej, nie otrzyma natomiast żadnej części stanowiącej spadek, na przykład dobra materialnego.

Jak obliczyć zachowek? Zazwyczaj jest to połowa wartości spadku, który należałby się spadkobiercy, zdarzają się jednak sytuacje, gdy zachowek wynosi 2/3 części spadku, która należałaby się spadkobiercy, ma to miejsce na przykład, gdy spadkobierca jest nieletni lub niezdolny do pracy.

Podział majątku małżonków

Za majątek wspólny współmałżonków bierzemy majątek nabyty w trakcie małżeństwa przez jednego lub obu współmałżonków.

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać zarówno podczas rozwodu, jak i po jego zakończeniu, warto dodać, że podziału można dokonać nawet 10 lat po przeprowadzonym rozwodzie.

W przypadku podziału majątku wspólnego współmałżonków możliwe są dwa wyjścia:

  • umowny  podział majątku, w sytuacji, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się w tej kwestii bez ingerencji sądu, wtedy wystarczy spisanie stosownej umowy, jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość również umowy notarialnej,
  • sądowy podział majątku – gdy małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku konieczne jest rozpoczęcie postępowania sądowego. Aby rozpocząć taką procedurę należy złożyć stosowny wniosek, w którym wykażemy podstawę prawną dotyczącą zakończenia  wspólnoty małżeńskiej oraz opiszemy majątek.

Jeśli mowa o podziale majątku współmałżonków, najczęściej najbardziej wartościowym dobrem jest mieszkanie lub dom. Teoretycznie możliwości podziału takiego majątku jest wiele, w praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo.

Jakie są możliwości?

  • Jedna ze stron może zrzec się praw do danej nieruchomości,
  • małżonkowie mogą również sprzedaż nieruchomość i podzielić się pieniędzmi,
  • jeśli któryś z małżonków chce nadal mieszkać we wspólnym domu bądź mieszkaniu, może spłacić współmałżonka i zachować nieruchomość.

Zakończenie

Oczywiście to tylko kilka podstawowych informacji, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z pomocy specjalistów. Intuicyjne działanie może mieć przykre konsekwencje.

SZUKAJ W SERWISIE

najnowsze wpisy