rozprawa rozwodowa

Rozwód bez orzekania o winie to szybki i przede wszystkim pokojowy sposób na zamknięcie pewnego rozdziału. Rozstanie wcale nie musi przybierać formy batalii sądowej niczym z głośnego procesu Johnny’ego Deppa i Amber Heard. Jeśli razem z żoną nie decydujecie się dociekać, kto ponosi winę za rozpad waszych więzi, to sąd okręgowy rozpatrzy pozew nawet na 1 posiedzeniu. Opowiem, jakie formalności trzeba spełnić, aby uzyskać rozwód za porozumieniem stron i jakie niesie on konsekwencje.

Rozwód bez orzekania o winie – co to jest?

Rozwód bez orzekania o winie to tak naprawdę najszybszy i najłatwiejszy sposób na zakończenie nieudanego związku małżeńskiego. Dodatkowo jest to dosyć bezproblemowe rozwiązanie. Chodzi o to, że w przypadku spraw rozwodowych bez wskazywania winnej strony, sąd raczej nie bada przyczyn rozpadu małżeństwa. Dlatego też na rozprawę nie trzeba sprowadzać świadków, a nawet sami małżonkowie nie muszą szczegółowo tłumaczyć się z podjęcia decyzji o rozejściu. Uzasadnienie rozwodu nie ma w tym przypadku większego znaczenia, ponieważ sami zainteresowani nie chcą doszukiwać się winy w którejkolwiek ze stron. Przecież sędzia nie jest terapeutą dla par, więc nie będzie na siłę drążył i szukał powodów rozstania.

Brak uzasadnień i dochodzenia winy skutkuje też tym, że proces rozwodowy przebiega znacznie szybciej niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Cała sprawa może zostać załatwiona nawet podczas jednej wizyty w sądzie. Szybkie wydanie wyroku umożliwia bardziej sprawne rozejście się i eliminuje potrzebę trwania w wymuszonym związku. Tym sposobem można też uniknąć niewygodnych wspomnień czy tak zwanego rozdrapywania ran. Po co to komu? Niech każdy rozejdzie się w swoją stronę, zacznie życie od nowa i po problemie.

Kiedy można uzyskać rozwód bez orzekania o winie?

Ogólnie rzecz biorąc sąd może orzec rozwód na podstawie trzech przesłanek ustawowych, które dotyczą fundamentalnych więzi małżeńskich. Podstawą do formalnego rozejścia się partnerów jest sytuacja, w której zachodzi pomiędzy nimi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi tutaj o rozłam zarówno w kwestii duchowej, jak i fizycznej oraz gospodarczej. O ile więź fizyczna raczej nie wymaga tłumaczenia, o tyle inne mogą wydawać się nieco trudniejsze w zrozumieniu. Warto więc pokrótce je omówić.

Przykładem jedności gospodarczej jest mieszkanie pod jednym dachem i wspólne zarządzanie domowymi finansami. Wyprowadzka jednego z partnerów stanowi więc podstawę do naruszenia gospodarczej więzi i do samego pozwu rozwodowego. Pozostaje jeszcze kwestia powiązania duchowego. Jego złamanie odnosi się na przykład do nagłej zmiany charakteru i zachowań małżonka czy obieraniu całkowicie odmiennych celów życiowych. Warto jednak pamiętać, że tzw. niezgodność charakterów to dla sądu słaby argument. Sędzia zakłada, że biorąc z kimś ślub raczej powinno się znać osobowość partnera. Dlatego też potwierdzeniem zburzenia więzi duchowej może być naprawdę radykalna zmiana zachowania jednego z małżonków.

Jeśli nie dogadujecie się w najważniejszych kwestiach, wasze dalsze współżycie jest rzeczywiście bezsensowne. Zasada trzech przesłanek odnosi się do wszystkich rodzajów rozwodów – tych za porozumieniem stron (czyli bez orzekania o winie), a także przy wyznaczaniu winnego lub przy obustronnym zawinieniu. Szybki rozwód bez szukania winowajcy w kwestiach formalnych jest więc bardzo podobny do innych spraw rozwodowych.

Musisz jednak pamiętać, że otrzymanie rozwodu bez orzekania o winie jest możliwe tylko wtedy, gdy zgadzają się na to zarówno jedna, jak i druga strona konfliktu. Zgodność, co do nierozdrapywania małżeńskich niesnasek, musi potwierdzać specjalny wniosek rozwodowy. W sądowym pozwie każdy małżonek musi zaznaczyć, że chce, aby wyrok rozwodowy nie poruszał kwestii winy jednej (albo i obydwu) ze stron. Prawo respektuje taką decyzję, a organy nie doszukują się małżeńskich grzechów i sąd nie orzeka o winie.

Dodatkowo warto wiedzieć, że wniosek o rozwód bez orzekania o winie nie musi być ostatecznym dokumentem rozwodowym. Jeśli jeszcze przed rozprawą zdarzy się coś, co wpłynie na Twoje zdanie, możesz bez problemu zmienić swoje pierwotne podanie i zażądać uznania partnera za winnego rozejścia. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku udowodnienie winy partnera leży w obowiązku osoby wnioskującej o orzeczenie winy drugiego z małżonków. Jeśli więc pozwiesz swoją żonę i będziesz żądał uznania ją z winną, to Ty będziesz musiał przedstawić materiał dowodowy lub świadków, którzy potwierdzą, że to ona jest odpowiedzialna za rozpad związku.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

W sprawie o rozwód bez orzekania o winie należy złożyć do sądu wniosek, w którym zostanie zawarty pozew oraz jego uzasadnienie. Co taki pozew musi zawierać w swojej treści? Najpierw na warsztat weźmy sam pozew o rozwód. Po pierwsze w tej części wniosku należy zawrzeć informacje o tym, o co wnosisz. To znaczy, że musisz wyraźnie określić, jaki rodzaj rozwodu Cię interesuje. Oprócz określenia żądania, jakim jest rozstanie bez orzekania o winie, aby wnieść pozew o rozwód, musisz także podać kilka danych na temat Ciebie, partnerki oraz waszego małżeństwa.

Złożenie pozwu o rozwód przede wszystkim wymaga wskazania stron sprawy. Określając, kim jest powód i pozwany, należy przedstawić ich imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy. We wniosku musisz także podać informacje dotyczące zawarcia waszego związku małżeńskiego. Sąd powinien otrzymać datę cywilnego ślubu oraz nazwę urzędu stanu cywilnego, w którym do niego doszło. Oprócz tego we wniosku rozwodowym należy też podać numer aktu małżeństwa.

Dzięki tym informacją sąd będzie mógł bez problemu zidentyfikować osoby zainteresowane rozwodem i skontaktować się z nimi w kwestii wyznaczenia terminu rozprawy. No właśnie, ważna jest jeszcze kwestia samego wskazania sądu. Pozew będziesz kierował do określonej jednostki, w której mieści się wydział cywilny zajmujący się rozwodami w Twoim okręgu. Dlatego też we wniosku musisz od razu określić sąd, do którego kierujesz swoje żądanie. Podaj więc pełną nazwę konkretnego organu wymiaru sprawiedliwości, a także adres jego lokalizacji.

Jeśli nie posiadasz innych żądań niż sam rozwód, to w kwestii pozwu, to by było na tyle. Jednak małżonkowie, którzy są w posiadaniu wspólnych małoletnich dzieci często wnoszą o różne dodatkowe sprawy. Rozwodnicy mogą poruszyć w pozwie kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi czy zasądzeniem alimentów na rzecz małżonka. Kiedy określisz już wszystkie swoje żądania, możesz przejść do sformułowania uzasadnienia swojego pozwu.

Osoby, które wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, muszą wykazać, że istnieją wszystkie trzy przesłanki dla orzeczenia oficjalnego rozłączenia więzów małżeńskich. W uzasadnieniu należy przedstawić aspekty świadczące o rozłamie w kwestiach duchowych, fizycznych i gospodarczych. Opisy małżeńskich niepowodzeń trzeba uzupełnić przykładami działań, które wraz z partnerką podejmowaliście w celu reanimacji związku. Podkreślenie, że pomimo wielokrotnych prób ratowania małżeństwa nie udało się podnieść go z kolan, pozytywnie wpływa na nastawienie sądu. Takie postawienie sprawy udowadnia, że nie poszedłeś na łatwiznę decydując się na rozwód przy pierwszych lepszych kłopotach, tylko rzeczywiście starałeś się odbudować partnerską relację.

Dodatkowo do całego wniosku należy też dodać kilka załączników. W składanej do sądu dokumentacji powinien znajdować się odpis skrócony aktu małżeńskiego, odpis pozwu wraz z załącznikami oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu rozwodowego.

Ogólnie rzecz biorąc napisanie wniosku do sądu nie jest trudne, a wzór pozwu o rozwód możesz bez większego problemu znaleźć na wielu stronach w internecie. Jeśli jednak nie czujesz się pewnie w formułowaniu oficjalnych pism oraz dokumentów, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej i specjalisty rozwodowego. Stworzenie pozwu przez profesjonalistę pozwoli uniknąć nacechowania emocjonalnego tekstu. Obiektywne spojrzenia na sprawę jest bardzo ważne, a przy samodzielnym pisaniu wniosku do jego treści łatwo może wkraść się subiektywizm. Poza tym ekspert od rozwodów zbuduje komunikat zwięzły, ale jednocześnie treściwy. Na pewno zawrze w nim wszystkie ważne i potrzebne informacje, a także wystrzeże się lania wody czy pisania nie na temat.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Warto pamiętać o tym, że koszt rozwodu zależny jest od tego, ile czasu sąd musi poświęcić na jego rozpatrzenie. Im więcej rozpraw, tym droższa jest to „zabawa”. W przypadku orzeczenia rozwodu z winy którejś ze stron wydatki szybują do góry. Wynika to z tego, że powód lub powódka muszą przedstawić dowody, a sędzia często chce jeszcze przesłuchać świadków. Wszystkie te procedury zajmują dodatkowy czas, a więc tym samym generują koszta.

Jednak tak jak już wspominałem, sprawa związana z rozwodem bez orzekania winy trwa zazwyczaj bardzo krótko i ogranicza się do jednej rozprawy. Dlatego też w przypadku, gdy małżonkowie zdecydują się na rozwód z pokojowym rozstaniem, zapłacą za pracę sądu relatywnie mało. Złożenie wniosku rozwodowego to wydatek rzędu 600 złotych. Jednak jeśli ostatecznie dochodzi do rozwodu za porozumieniem stron, sędzia orzeka o zwrocie połowy wpłaconego zadatku do kieszeni powoda.

Co więcej, skoro nikt nie jest uznany za wyłącznie winnego, zapłatę pozostałych 300 złotych, sąd rozdziela po równo między obydwu eksmałżonków. Wychodzi więc na to, że zakończenie małżeństwa przez rozwód bez orzekania winy wyniesie Cię 150 złotych. Ponadprogramowe koszty ewentualnie wygeneruje jeszcze adwokat, którego możesz zatrudnić do sporządzenia pozwu.

Jakie są konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie?

Oczywistą konsekwencją rozwodu bez orzekania o winie jest sam rozwód. Jednak następstw związanych z tym typem zakończenia małżeństwa jest znacznie więcej. Musisz wiedzieć, że w przypadku rozstania za porozumieniem stron sąd może orzec obowiązek alimentacyjny zarówno dla dzieci, jak i na rzecz byłej partnerki. Na jakiej podstawie masz wypłacać jej pieniądze?

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazuje się, że jeśli jedna ze stron znajduje się w niedostatku, sąd może przyznać jej alimenty. Niedostatek to stan, w którym dana osoba nie jest w stanie utrzymać się oraz zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Stan ten określany jest na podstawie wysokości osiąganych dochodów, a także potencjału zarobkowego, jaki ma potrzebująca osoba – tzn. ile mogłaby zarabiać wykorzystując w pełni swoje kwalifikacje. Podczas przydzielania finansowego świadczenia sąd bierze też pod uwagę zamożność drugiej strony i na jej bazie wyznacza wysokość alimentów. Warto jednak wiedzieć, że alimenty na rzecz byłej partnerki nie mogą być wypłacane w nieskończoność. Maksymalny okres pieniężnej zapomogi wynosi 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu.

Rozwód wiąże się także z podziałem majątku wspólnego, który partnerzy zgromadzili podczas okresu małżeńskiego pożycia. Jeśli w momencie zawierania związku nie podpisywaliście intercyzy, to musicie dogadać się co do finansów przy rozstaniu albo też już po nim. Nie ma obowiązku załatwiania spraw majątkowych i rozwodowych za jednym zamachem, ale jest to zdecydowanie najszybsze oraz najwygodniejsze rozwiązanie. Zazwyczaj w przypadku braku orzekania o winie podział majątku po rozwodzie jest łatwy. Byli małżonkowie najczęściej decydują się na równe udziały w majątku wspólnym.

Kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Życie gotuje różne scenariusze, które często mogą decydować o powodzeniu sprawy rozwodowej. Warto wiedzieć, że nawet w przypadku, gdy małżonków nie łączy więź duchowa, fizyczna czy gospodarcza, sąd może odmówić rozwodu. No, ale jak to? Przecież spełniają wszelkie wymagania… Niby tak, ale są sytuacje szczególne, w których organy sprawiedliwości uznają rozwód za nieodpowiednie rozwiązanie. O jakie okoliczności chodzi?

Jednym z czynników, które mają ogromny wpływ na rozwodową decyzję sądu, jest dobro dzieci. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, mogą nie otrzymać zgody na rozwód. Sąd analizuje stan psychiczny młodocianych i to, jak rozłąka z rodzicem może na niego wpłynąć. Organy sprawiedliwości biorą też pod uwagę zapatrywania rodziców na kwestie wychowawcze. W przypadku, gdy każdy z dorosłych dąży do zdobycia opieki i maksymalnego ograniczenia kontaktów dziecka z drugą stroną, na scenę wchodzi prawdopodobieństwo naruszenie więzi rodzicielskich. Osłabienie relacji z ojcem lub matką zazwyczaj nie jest korzystne dla pociechy i dlatego też sędzia może odmówić rozwodu dla dobra małoletniego.

Skłóceni małżonkowie mogą nie uzyskać rozwodowego orzeczenia także w przypadku, gdy zachodzi sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Co to w ogóle znaczy? Już tłumaczę. Chodzi tutaj o sytuacje, w których jedna ze stron rozwodu byłaby bardzo mocno poszkodowana. Przykładem może być pozew złożony przez małżonka opiekującego się niepełnosprawną partnerką. Jeśli sąd zgodzi się na rozstanie tej dwójki, kobieta będzie zdana sama na siebie. Do takich sytuacji organy sprawiedliwości nie dopuszczają.

Istnieje jeszcze jeden przypadek, w którym sąd może odmówić udzielenia rozwodu. Dotyczy on jednak sytuacji, w której jeden z małżonków jest winny. Kwestia ta jest więc trochę poza dzisiejszym tematem, ale skoro już wymieniam wszystkie okoliczności, to wspomnę i o tej. Warto pamiętać, że powodem odmowy rozwodu może być sytuacja, w której rozstania żąda tylko osoba wyłącznie winna rozkładu pożycia. Jeśli niewinny partner nie zgadza się na rozstanie, sąd go nie orzeka. Wyjątkiem w tym przypadku jest sytuacja, w której poszkodowany chce trwać w związku tylko po to, aby uprzykrzyć drugiej stronie życie. Chęć zemsty czy szykanowanie winnego współmałżonka nie są dopuszczalne i zapewniają otrzymanie pozytywnej decyzji rozwodowej.

18 / 100

Dodaj komentarz