Giełda Papierów Wartościowych

Giełda papierów wartościowych to bardzo specyficzne miejsce. Hossa, bessa, GPW, NewConnect – wielu osobom te pojęcia obiły się kiedyś o uszy, ale zapewne rzadko kto zagłębiał się w temat. Warto przyswoić sobie podstawowe zagadnienia związane z giełdą. Zmniejszymy prawdopodobieństwo wykluczenia nas z towarzystwa, jeśli przypadkiem znajdziemy się wśród maklerów i dyrektorów korporacji. Nigdy nic nie wiadomo…

Giełda Papierów Wartościowych nie musi być czarną magią

Giełda to miejsce, gdzie o określonych porach spotykają się kupujący i sprzedający. Mają na celu zawieranie transakcji kupna-sprzedaży. Prawo dokonywania kupna i sprzedaży na giełdzie, mają jedynie upoważnieni do tego pośrednicy, zwani maklerami lub brokerami. Giełda Papierów Wartościowych ma kilka rynków giełdowych m. in. rynek regulowany, NewConnect i Catalyst. W skład rynku regulowanego wchodzą rynek podstawowy i równoległy. Na ten pierwszy mogą trafić akcje spełniające szereg rygorystycznych wymagań. Na rynek równoległy trafiają akcje, które nie są w stanie spełnić kryteriów rynku podstawowego. New Connect jest to rynek dla młodych firm, które nie spełniają wymagań dla rynku równoległego. Catalyst jest rynkiem instrumentów dłużnych, m. in. obligacji komunalnych.

Podstawowe pojęcia używane na giełdzie

Hossa to długotrwały wzrost kursów na giełdzie papierów wartościowych. Symbolem hossy jest byk. Odwrotnością hossy jest bessa, czyli długotrwały spadek kursów na giełdzie papierów wartościowych. Jej symbolem jest niedźwiedź. Z pewnością każdy słyszał o różnych wigach. WIG to nazwa indeksu giełdowego, dzięki któremu inwestorzy mogą nie tylko ocenić bieżącą sytuację na giełdzie, ale też prognozować trendy dla grupy spółek lub dla całego rynku. Warto jeszcze wspomnieć czym jest ceduła giełdowa. Jest to oficjalny wykaz kursów akcji i innych papierów wartościowych na giełdzie. Jeśli czujesz, że te pojęcia nadal są Ci obce, może warto zainteresować się innym tematem, na przykład warzeniem domowego piwa?

Od jakiej kwoty można zacząć inwestować na giełdzie?

To zależy! Minimalna wpłata dotyczy akcji funduszy inwestycyjnych i wynosi od 50 do 100 zł, więc są to kwoty niewielkie. Fundusze inwestycyjne to świetny sposób na sprawdzenie działań giełdy w praktyce.

Prawdziwym graczem giełdy staniemy się po zainwestowaniu w akcje spółki. Wystarczy kupienie tylko jednej spółki na rynku pierwotnym by wejść do gry. Jeśli uda się nam zakupić akcje za ponad 500 zł, można oficjalnie mianować się akcjonariuszem.

Dalej można się zainteresować grą na Forex, gdzie minimalna kwota na pierwszą wpłatę wynosi 500 dolarów. Atrakcyjną formą inwestowania na giełdzie są kontrakty terminowe, które jednak wymagają dużo większych nakładów finansowych.

Dodaj komentarz