Osobowość protagonisty – najważniejsze cechy charakteru

charakter

Spis treści

Kim jest protagonista? To osoba o silnych umiejętnościach przywódczych, która potrafi wpłynąć na ludzkie zachowania. Cechuje go jednak empatia i chęć niesienia pomocy. Bezwzględny lider, a zarazem altruista – tak przynajmniej wynika z analizy testu MBTI, opartego na teorii jungowskiej. Ponoć ten typ osobowości stanowi jedynie 5% populacji na całym świecie. Sprawdź, czym jest osobowość ENFJ i czy Ty też jesteś protagonistą. Poznaj również znane osoby o takim typie charakteru.

Czym jest osobowość i na czym polega test MBTI?

Osobowość to zbiór konkretnych cech charakteru. Nabywamy ją wraz z narodzinami, jednak może być nieco modyfikowana w trakcie dorastania – duży wpływ ma kultura, sposób wychowania i otoczenie społeczne. Niemniej, znani psychoanalitycy przez lata zajmowali się badaniami nad typami osobowości. Ten opisywany w tym artykule należy do grupy 16 osobowości, przyjętej przez Carla Junga. Na jej podstawie został opracowany specjalny test MBTI. Jego inicjały odnoszą się do osób, które nad nim pracowały, czyli Isabel Briggs Myers oraz Katherine Cook Briggs. Innym popularnym schematem opisu osobowości jest ten przedstawiony przez Hipokratesa (sangwinik, melancholik, choleryk i flegmatyk).

Teoretyczne Podstawy Testu MBTI i Typu Osobowości ENFJ

Test Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) to popularne narzędzie używane do identyfikacji różnych typów osobowości w oparciu o teorię psychologiczną. Rozwinięty przez Isabel Briggs Myers i jej matkę Katharine Cook Briggs, test MBTI opiera się na koncepcjach zaproponowanych przez Carla Junga. Oto kluczowe elementy, które warto zrozumieć:

 • Cztery Osi Typologiczne: MBTI dzieli osobowości na cztery główne osie: Ekstrawersja (E) vs. Introwersja (I), Intuicja (N) vs. Sensing (S), Thinking (T) vs. Feeling (F), oraz Judging (J) vs. Perceiving (P). Każda osoba ma tendencję do preferowania jednej cechy z każdej pary.
 • 16 Typów Osobowości: Połączenie tych cech tworzy 16 unikalnych typów osobowości. Każdy typ jest reprezentowany przez kombinację czterech liter, jak na przykład ENFJ, co oznacza ekstrawertyczną (E), intuicyjną (N), uczuciową (F) osobowość, która ma tendencję do planowania i organizowania (J).
 • Podstawy ENFJ: Osobowość typu ENFJ (Extraverted, Intuitive, Feeling, Judging) charakteryzuje się jako ekstrawertyczna, intuicyjna, uczuciowa i oceniająca. Protagoniści, jak są nazywani, znani są z silnych umiejętności interpersonalnych, empatii i zdolności do motywowania innych.
 • Zastosowanie MBTI: Test MBTI jest wykorzystywany w wielu dziedzinach, od rozwoju osobistego po zastosowania zawodowe, pomagając ludziom zrozumieć swoje preferencje w komunikacji, podejmowaniu decyzji i stylach pracy.
 • Krytyka i Ograniczenia: Chociaż MBTI jest szeroko stosowany i popularny, warto zauważyć, że napotyka on na krytykę ze strony niektórych psychologów. Kwestionują oni jego naukową wiarygodność i stabilność. Ważne jest zatem traktowanie MBTI jako jednego z narzędzi do samopoznania, a nie jako nieomylne źródło wiedzy o osobowości.

Jeżeli chcesz poznać swój typ osobowości, możesz wykonać dostępne w Internecie testy. Jednym z nich jest 16personalities, czyli test 16 typów osobowości, oparty na badaniach Carla Junga. Pamiętaj jednak, że wszystkie te darmowe testy są jedynie inspiracją, a nie wiernym odzwierciedleniem. Prawdziwe testy osobowości są oznaczone znakiem patentowym (MBTI®, Myers-Briggs Type Indicator®).

Typy osobowości – jak odczytywać kody?

Wynikiem testu jest czteroliterowy kod, na który składają się cztery poziomy. Pierwszy z nich odnosi się do tego, skąd czerpiemy energię. Dlatego też pierwszą literą zawsze będzie E (ekstrawersja) lub I (introwersja). Drugi wymiar to poznanie, czyli to, w jaki sposób gromadzimy informacje i komu ufamy. W tym przypadku zestaw dwóch liter to S (poznanie) lub N (intuicja). Kolejny poziom to sposób podejmowania decyzji – litera T oznacza myślenie, a F odczuwanie. Ostatni wymiar związany jest ze stylem życia, pracy oraz tym, jak sobie radzimy w konkretnych sytuacjach. Literki odnoszą się do osądzania (J) lub P (obserwacji).

Na podstawie tych czterech poziomów (oraz szybkiej matematyki) powstało 16 różnych odmian osobowości. Teraz zajmujemy się jednym z rzadziej występujących, czyli ENFJ. A jak należy odczytywać ten skrót? Z angielskiego jest to extraverted intuitive feeling judging, czyli ekstrawertyk percepcjonista uczuciowiec sędzia. To wszystko składa się na osobowość protagonisty.

Osobowość typu Protagonista (ENFJ) – ogólna charakterystyka

Każda z 16 typów osobowości została przypisana odpowiednio do jednej z czterech grup: Analityków, Strażników, Odkrywców lub Dyplomatów. ENFJ należy do tej ostatniej, obok Rzeczników, Pośredników i Działaczy. Oznacza to, że ma wysoce rozwinięte zdolności porozumiewania się z ludźmi. Jest towarzyski, idealnie nadaje się do roli lidera. Potrafi dobrze przemawiać, skupić wokół siebie uwagę swoich słuchaczy i nakłonić ich do określonych działań. Przez co niekiedy określa się go jako zdolnego do manipulacji, jednak należy pamiętać, że protagonista w głównej mierze działa na rzecz innych.

Cechy protagonisty sprawią, że człowiek może być dobrym liderem

Osoby o typie osobowości ENFJ, znane jako Protagoniści, potrafią inspirować i motywować innych. Ich lojalność, troskliwość i umiejętność dostrzegania mocnych stron w ludziach sprawiają, że są one naturalnymi liderami w każdym środowisku. W świecie HR, Protagoniści są cenieni za ich zdolność do pomocy innym w rozwoju osobistym i zawodowym, co czyni ich doskonałymi trenerami, mentorami, czy liderami zespołów. Są to osoby kreatywne, które potrafią myśleć poza schematami, a ich intuicyjne rozumienie emocji i motywacji innych pozwala im na budowanie głębokich i trwałych relacji z innymi ludźmi. W modelu MBTI, ENFJ są często postrzegani jako serce zespołu, zdolne do łączenia różnych osób i kierowania nimi ku wspólnym celom. Ich charyzma i pewność siebie sprawiają, że są naturalnymi i skutecznymi przywódcami, którzy potrafią wnieść znaczący wkład w każdą grupę czy organizację. Protagonista to człowiek, który, mając osobowość typu ENFJ, wzbudza zaufanie i szacunek, będąc jednocześnie wzorem do naśladowania

W romantycznych relacjach protagonista zdecydowanie bardziej zwraca uwagę na ogólne zachowanie niż na aparycję drugiej osoby. Jeżeli się zakochuje, to na poważnie i mówi otwarcie o swoich uczuciach – nie interesują go żadne gry i podchody. Ze względu na to, że lubi przewodzić i motywować, już na pierwszym spotkaniu potrafi poruszyć głębsze tematy, niż tylko ulubiony kolor czy zwierzę. Protagonista zapyta o głębsze cele w życiu i od razu zabierze się do motywowania – czasami nawet przyswoi je jako własne. Wszystko dlatego, że prawdziwie zależy mu na cudzym sukcesie i szczęściu.

Podobnie sprawa wygląda w relacjach czysto przyjacielskich. Kontakt z ludźmi daje mu zastrzyk dodatkowej energii (tak jak w przypadku każdego typowego ekstrawertyka). Wkładają w takie relacje dużo energii, są w stanie otworzyć się na innych ludzi i dzielić się z nimi nawet swoimi najskrytszymi marzeniami, jednak oczekują tego samego w zamian. Nie interesują ich krótkie, przelotne znajomości – pragną stworzyć trwałe więzi, które przetrwają długie lata.

Protagoniści uaktywniają swoje zdolności przywódcze także w roli rodziców. Za główny cel stawiają sobie wychowanie dzieci na jak najlepszych, wartościowych ludzi, pozostawiając im przy tym swobodę działania. Chcą, aby podążały za własnymi pragnieniami i je realizowały. Choć kierowani miłością, czasami potrafią powiedzieć dzieciom, by zrobiły coś „bo ja tak mówię”. Mają tendencję do stania się nieco rygorystycznymi rodzicami i stawiają swoim dzieciom wysokie wymagania. Na szczęście potrafią im także okazać miłość i zrozumienie i sprawić, że dzieci będą czuły się kochane i akceptowane za to, jakie są.

Zalety i wady osobowości Protagonisty

Jak w przypadku każdego typu osobowości, wśród cech protagonisty można wyróżnić mocne i słabe strony.

Mocne strony osobowości protagonistycznej

Do jego zdecydowanych zalet można zaliczyć:

 • Wysoko rozwiniętą charyzmę – protagoniści potrafią zjednywać sobie ludzi, poruszać tłumy i zachęcać ich do działania. Nie są jednak typowymi wodzami, którzy tylko wydają rozkazy, a raczej przewodnikami, którzy kroczą konkretną ścieżką ze swoimi bliskimi.
 • Bycie lojalnym i oddanie dobrej sprawie – jeżeli protagonista złoży Ci obietnicę, to masz 99% szans na to, że ją dotrzyma, nawet gdy będzie trudno spełnić pewne oczekiwania. Ten typ osobowości potrafi się w pełni poświęcić czemuś, w co silnie wierzy, dzięki czemu prowadzi ludzi do pozytywnych zmian. Nie boją się krytyki, otwarcie wyrażają swoje poglądy i są w stanie ich bronić.
 • Otwarty umysł – mimo konsekwencji w działaniu i stanowczego wyrażania zdania, nie są to osoby zamknięte na opinie innych. Chętnie wysłuchają i są w stanie przyznać rację innym.
 • Altruistyczną postawę i bycie troskliwym – protagonistów cechuje także wysoka wrażliwość i empatia, dzięki czemu nie są obojętni na krzywdę innych. Służą dobrą radą i zawsze starają się zmotywować do szukania wyjścia z każdej sytuacji. Wierzą, że wspólnym działaniem jest się w stanie osiągnąć wyższe cele i zmieniać świat na lepsze.

Osoby typu ENFJ często stawiane są za wzór do naśladowania, jednak i one posiadają pewne wady oraz słabości. Na ich własną niekorzyść działa łatwowierność i zbyt szybkie obdarowywanie zaufaniem. Przez to mogą dać się wykorzystać nieodpowiednim osobom. Ich wyjątkowa empatia może prowadzić także do psychicznego, jak i fizycznego zmęczenia, ze względu na to, że zawsze starają się rozwiązać cudze problemy. Jednakże protagoniści mają także swoje wady.

Osobowość ENFJ i jej słabe strony

Należą do nich na przykład:

 • Protekcjonalność – czasami może się wydawać, że protagoniści traktują innych z góry. Wynika to z faktu, że lubią innych uczyć, pokazywać ścieżki i podsuwać rozwiązania. Jednak gdy nieco z tym przesadzą, sprawiają nieprzyjemne wrażenie, jakby pozjadali wszystkie rozumy.
 • Nadmierne idealizowanie świata – protagoniści pragną zmienić świat na lepsze za wszelką cenę, często podążając za nieco surrealistycznymi wizjami.
 • Narzucanie innym swoich poglądów – wcześniej wspominałem, że protagoniści nie są zamknięci na opinie innych. To prawda, jednak cecha ta wiąże się z nieco innym aspektem. Gdy zaczynają pomagać innych, często robią to w kierunku, który sami uznają za słuszny. Wydaje im się, że ich pogląd na świat jest właściwy i czasami mogą przeżyć mały szok, gdy ktoś ma nieco inne zdanie.
 • Tendencja do Przeciążenia – ENFJ często angażują się w wiele aktywności i projektów. Ich chęć niesienia pomocy innym i naturalne przywództwo mogą prowadzić do przeciążeń, zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych.
 • Zbytnia Opiekuńczość – ENFJ – osobowość typu Protagonisty, głośno mówią o chęci niesienia pomocy, ale ich nadmierne zaangażowanie w życie innych może prowadzić do problemów z ustalaniem zdrowych granic w relacjach.
 • Zarządzanie Zespołem – Protagoniści potrafią motywować zespół, jednak ich silna potrzeba kontrolowania i dbałości o innych może prowadzić do mikrozarządzania i konfliktów w grupie.
 • Zaniedbywanie Własnych Potrzeb – ENFJ a związki to obszar, gdzie ich empatia i zaangażowanie często sprawiają, że zapominają o własnych potrzebach, skupiając się wyłącznie na partnerze lub bliskich.
 • Utrzymanie Równowagi Życiowej – ENFJ są w stanie zarządzać wieloma zadaniami, ale ich skłonność do przejmowania się problemami innych może prowadzić do braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Poczucie Niezrozumienia – ENFJ mają wiele mocnych stron, ale ich intensywne emocje i głębokie zaangażowanie w sprawy społeczne mogą prowadzić do poczucia niezrozumienia przez innych, zwłaszcza w środowisku pracy.
 • Rola w Rodzinie – W rodzinie, ENFJ często pełnią rolę opiekuńczego lidera, co może prowadzić do konfliktów, gdy ich wysokie oczekiwania wobec członków rodziny nie są spełniane.
 • Związki i Relacje – W związku, Protagonista może mieć tendencję do nadmiernej kontroli, co wynika z ich pragnienia tworzenia idealnych relacji, co czasem bywa odbierane jako ograniczanie wolności partnera.

Wpływ Osobowości Protagonisty (ENFJ) na Relacje Zawodowe i Prywatne

Osoby o tym typie osobowości, znane jako ENFJ, czyli Protagoniści, są unikalne pod wieloma względami. Ich charakterystyka wpływa znacząco zarówno na ich życie zawodowe, jak i prywatne.

W Relacjach Zawodowych:

 1. Umiejętności Komunikacyjne: ENFJ jest jednym z 16 typów osobowości, które wyróżniają się znakomitą umiejętnością komunikacji. Są to osoby pewni siebie, które potrafią skutecznie wyrażać swoje pomysły i motywować innych.
 2. Rola Lidera: W pracy ENFJ często pełni rolę lidera. Dzięki swojej naturalnej charyzmie i zdolności do rozumienia potrzeb innych, potrafią zarządzać zespołami i prowadzić projekty do sukcesu.
 3. Empatia i Rozwijanie Potencjału Innych: Protagoniści są szczególnie skuteczni w rolach, które wymagają rozwijania potencjału innych, takich jak coaching czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

W Relacjach Prywatnych:

 1. Rodzina i Przyjaźń: W rodzinie, ENFJ pełni często rolę opiekuńczego i inspirującego członka. Ich empatia i zdolność do głębokiego zrozumienia innych sprawiają, że są nieocenionym wsparciem dla bliskich.
 2. Pamięć o Własnych Potrzebach: ENFJ to skrót, który opisuje typ osobowości skoncentrowany na innych, ale osoby o tej osobowości często zapominają o własnych potrzebach. W relacjach prywatnych ważne jest, aby Protagoniści pamiętali o równowadze między dawaniem a dbaniem o siebie.
 3. Głębokie Relacje: ENFJ tworzą głębokie i znaczące relacje. Swoją osobowość wykorzystują do budowania silnych więzi opartych na wzajemnym zaufaniu i wsparciu.

Najlepsze zawody dla Protagonisty

Ze względu na to, że protagonistów uważa się za naturalnych liderów, najlepiej sprawdzają się na kierowniczych stanowiskach. Ich przenikliwa natura pomaga wyczuć predyspozycje pracowników, są również w stanie swobodnie komunikować się z klientami. Dlatego też odnajdą się w zawodach związanych z marketingiem, sprzedażą czy public relations. Potrafią rozmawiać z ludźmi, dlatego zawód rekrutera czy rzecznika prasowego będzie odpowiedni. Jeżeli dodamy do tego empatię i wrażliwość (czego oczywiście w ENFJ nie brakuje), to dostaniemy także bardzo dobrych psychoterapeutów.

Tendencja do angażowania się w różne sprawy i chęć niesienia pomocy prowadzi ich na ścieżkę kariery związaną z pracami społecznymi. Ich umiejętność uczenia i motywowania sprawia, że odnajdą się także w zawodzie nauczyciela, coacha lu doradcy.

Kim byli najbardziej znani Protagoniści?

Na sam koniec chciałbym Ci przedstawić kilka znanych osobistości o typie osobowości ENFJ. Z pewnością o nich słyszałeś, nawet jeśli nie o wszystkich, to o większości. W końcu ten typ osobowości nie daje o sobie zapomnieć. Protagonistą był przede wszystkim Barack Obama, niezwykle charyzmatyczny prezydent USA, a także popularna dziennikarka Oprah Winfrey. Na tym lista się nie kończy.

Inni protagoniści to:

 • John Cusack – aktor, który wystąpił m.in. w filmie 2012,
 • Ben Affleck – amerykański aktor, scenarzysta i producent filmowy,
 • Sean Connery – kolejny popularny aktor, tym razem z tego starszego pokolenia,
 • Malala Yousafzai – pakistańska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, działa na rzecz praw kobiet,
 • Jennifer Lawrence – aktorka znana z takich filmów jak Igrzyska Śmierci, Pasażer,
 • Maya Angelou – amerykańska pisarka i poetka.

Za typowych protagonistów uznano również niektóre postaci fikcyjne. Jeżeli interesujesz się filmem lub literaturą, to być może słyszałeś lub czytałeś o niektórych z nich. Do grona fikcyjnego ENFJ należy Daenerys Targaryen z Gry o tron, Elizabeth Bennet z Dumy i uprzedzenia. Ze świata filmów i seriali możesz kojarzyć Morpheusa i The Oracle (Matrix), Skyler White (Breaking Bad), Isobel Crawley (Downton Abbey) oraz Laurel Lance (Arrow).

Protagoniści to rzadki typ osobowości, jednak pewne cechy charakteru sprawiają, że nie sposób ich zapomnieć. Są autentyczni, empatyczni i ekstrawertyczni. Ta silna osobowość potrafi skutecznie zmotywować innych do działania. A może właśnie ty jesteś typowym protagonistą? Jeżeli ten opis idealnie do Ciebie pasuje, to jest na to wysoka szansa.

8 / 100

SZUKAJ W SERWISIE

najnowsze wpisy

Jak zostać trenerem personalnym?

Chcesz zostać trenerem personalnym? Kluczem do odniesienia sukcesu w tej dziedzinie okaże się zdobycie wiedzy z zakresu fitness oraz uzyskanie