Czym są progi podatkowe? To musisz wiedzieć o podatkach!

Progi podatkowe

Spis treści

Polscy podatnicy zobowiązani są do płacenia różnych danin na rzecz państwa. Jednym z głównych podatków, który płacimy jest podatek dochodowy. To właśnie z jego powodu każdego roku składamy zeznania podatkowe w urzędzie skarbowym. Większość Polaków to osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Czym jest skala podatkowa i jak wysokie podatki dochodowe płacimy?

Warto zrozumieć podatek dochodowy

Funkcjonujemy w pewnym systemie prawnym, który narzuca nam różne obowiązki. Jednym z podstawowych obowiązków każdego obywatela jest płacenie podatków. Dlatego dobrze jest poznać zasady, jakie nas obowiązują. Podstawowym pojęciem związanym z obowiązującym nas podatkiem dochodowym są – progi podatkowe.

Progi podatkowe są to przedziały, które określone są w skali podatkowej. Są one ustalane każdego roku i obowiązują w przypadku rozliczania się za ten rok, w którym zostały ustanowione. Kryterium przydzielania podatników do progu, jest ich dochód. W zależności od osiągniętego dochodu, każdy podatnik przydzielany jest do pierwszego, bądź drugiego progu podatkowego.

Kwota wolna od podatku

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązują następujące progi:

  • pierwszy próg – podatek wynosi 18%
  • drugi próg – podatek wynosi 32%

Do pierwszego progu podatkowego należą podatnicy, którzy osiągnęli dochód do kwoty 85 528 złotych. Natomiast jeżeli dochód przekroczy podaną kwotę, podatnik zostanie obłożony podatkiem 32%. Jednak w przypadku drugiego progu, 32% jest naliczane od nadwyżki ponad podaną kwotę graniczną. W takim przypadku podatnik zapłaci 15 395 zł 04 gr + 32% od nadwyżki.

Progi podatkowe – krótka historia

Podatek dochodowy obowiązuje w Polsce od 1992 roku. Wtedy obowiązywały trzy progi podatkowe. Podział skali na dwa progi zastosowano od roku 2008. Progi podatkowe od początku istnienia podatku PIT były stopniowo podnoszone. Ich zwiększanie było związane z faktem, że Polacy zarabiali coraz więcej i sytuacja gospodarcza kraju ciągle się zmieniała. Aktualne wartości progów podatkowych obowiązują od roku 2009 i na razie nie ulegają zmianom.

Kwota wolna od podatku

Ustawa o PIT przewiduje możliwość zwolnienia niektórych osób z konieczności płacenia podatku od dochodu. Obowiązuje tak zwana kwota wolna od podatku, która wynosi aktualnie 8 000 złotych. Oznacz to, że podatnik, którego dochód nie przekroczy kwoty wolnej, nie musi płacić podatku. Niestety jednak, z kwoty wolnej korzysta niewielka część społeczeństwa, gdyż dochód 8 000 złotych rocznie nie jest trudno osiągnąć. Nawet otrzymując minimalną płacę każdego miesiąca dochód roczny będzie o wiele wyższy niż kwota wolna. Kwota wolna od podatku w naszym kraju prezentuje się dość słabo na tle innych państw europejskich. Warto jeszcze o tym, że dopiero dwa lata temu została ona podniesiona z kwoty 3 091 zł, która obowiązywała przez wiele lat.

Kwota zmniejszająca podatek

Jeżeli dochód podatnika przekroczy kwotę wolną od podatku, zastosowanie uzyskuje kwota zmniejszająca podatek. W zależności od wysokości osiągniętego dochodu może być ona różna. Natomiast w przypadku osób, których dochód za rok podatkowy przekroczył 127 000 złotych, wtedy kwota zmniejszająca podatek przestaje obowiązywać.


Artykuł został przygotowany przy współpracy z biurem rachunkowym Credotax z Poznania

SZUKAJ W SERWISIE

najnowsze wpisy